خطرات بارداری دوقلو

خطرات بارداری دوقلو

در حالی که اکثر بارداری ها سالم هستند و در نتیجه نوزادان سالم به دنیا می آیند، زمانی که دو یا چند قلو باردار باشید خطرات بیشتر می شوند. اگر شما بیش از یک بچه باردار هستید، در معرض خطر بالاتر از عوارض بارداری مانند کم خونی، پره اکلامپسی و دیابت بارداری خواهید بود.

اطمینان حاصل کنید که تمام ویزیت های پزشک پیش از تولد نوزاد را بروید، زیرا هر مشکلی را می توان زودتر تشخیص داده و در صورت لزوم درمان نمود. دوقلوها و سه قلوها در معرض خطر بالاتری در تولد پیش از موعد (قبل از 37 هفته) و داشتن وزن کم زمان تولد (کمتر از 5/2 کیلو) هستند. سه قلوها شانس 94 درصدی در تولد پیش از موعد و وزن کم هنگام تولد دارند. زودرس بودن نوزاد، خطر ابتلا به مشکلات پس از تولد، مانند مشکلات تنفسی را افزایش می دهد. تیم زنان و زایمان شما در طول بارداری و پس از تولد نوزادان به دقت با شما کار خواهد کرد تا کمک کند که از ایمنی و سلامت فرزندان خود مطمئن شوید.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/what-causes-twins.aspx

منبع عکس:

http://silutesnaujienos.lt/images/stories/2015/LIEPA/14/babies.jpg

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

13 تیر، 1396