سندرم انتقال خون قل به قل

سندرم انتقال خون قل به قل

TTTS (سندرم انتقال خون قل به قل ) در دوقلوهای همسان که جفت مشترک دارند بروز می کند. خطر برای دوقلوهای MCDA بیشتر است، اما در نوع MCMA نیز می تواند رخ دهد. این به علت اتصال غیر طبیعی رگ های خونی در جفت دوقلوها است. در نتیجه جریان خون از یک قل (به عنوان اهدا کننده) به قل دیگر (گیرنده) نامتوازن می شود، که یک کودک را با حجم خون بیشتر از دیگری می گذارد.

TTTS 10-15% دوقلوهای تک جفتی (monochorionic) را تحت تأثیر قرار می دهد و و می تواند عواقب جدی در پی داشته باشد. شما نیاز خواهید داشت مورد منحصر به فرد خود را با پزشک در میان بگذارید، زیرا موارد مختلف TTTS در بارداری ممکن است روند مشابهی نداشته باشند.

منبع:

http://www.nhs.uk/Conditions/pregnancy-and-baby/Pages/Antenatal-care-twins.aspx

مبنع عکس:

http://www.scipost.ir

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

13 تیر، 1396