سلامت در دوران بارداری دوقلو

سلامت در دوران بارداری دوقلو

اگر چند قلو باردار هستید، یک رژیم غذایی و سبک زندگی سالم به شما کمک خواهد کرد از عهده بارداری برآیید و بهترین آغاز زندگی را به نوزادانتان هدیه دهید.

هر چند تعداد فرزند که باردار باشید، مشاوره برای حفظ سلامت در دوران بارداری یکسان خواهد بود. خوب غذا بخورید، ورزش کنید، به مقدار فراوان مایعات بنوشید، اگر اضطراب دارید از دوستان و خانواده حمایت بخواهید و یا با مامای خود صحبت کنید. همچنین مهم است تمام جلسات معاینه پیش از زایمان را شرکت کنید تا تیم زایمان بتوانند نظارت دقیقی بر شما و فرزندانتان داشته باشند.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/twins-healthy-multiple-pregnancy.aspx

منبع عکس:

http://www.kidborn.com/wp-content/uploads/2017/02/Healthy-Eating.jpg

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

13 تیر، 1396