رویدادهای نزدیک زایمان (بخش اول)

رویدادهای نزدیک زایمان (بخش اول)

انقباضات در مرحله ی نخست زایمان، دهانه ی رحم شما را بازتر می کند. انقباضات واقعی زمانی آغاز می شوند که اندازه ی دهانه ی رحم به 3 سانتی متر رسیده و انقباضات منظم دهانه ی رحم را باز تر می کنند. در این مرحله خوردن و آشامیدن برای ذخیره ی انرژی برای زایمان ایده ی خوبی است.

اگر انقباضات در شب شروع شدند، آرامش خود را حفظ کرده و سعی کنید استراحت کنید. اگر انقباضات شما در طول روز شروع شدند انرژی خود را حفظ کرده و در حد تعادل نیز فعال باشید. این به کودک شما کمک می کند تا به سمت پایین رحم حرکت کرده و دهانه ی رحم تان باز شود. تمرینات تنفسی، ماساژ و حمام گرم (نه داغ) به شما کمک می کند تا دردتان تسکین یابد.

منبع:

http://www.nhs.uk

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

15 تیر، 1396