رویدادهای نزدیک زایمان (بخش دوم)

رویدادهای نزدیک زایمان (بخش دوم)

مرحله ی دوم زایمان از زمان باز شدن کامل دهانه ی رحم تا زمان تولد نوزاد را شامل می ‏شود. برای پیدا کردن موقعیت مناسب وضع حمل، احتمالا ماما به شما کمک خواهد کرد تا یک موقعیت راحت برای وضع حمل پیدا کنید. اگر کمردرد شدید داشته باشید احتمالا موقعیت دو زانو مناسب باشد. زمانی که دهانه ی رحم کاملا باز می شود، نوزاد به سمت پایین لگن حرکت می کند. این مرحله دشوارترین مرحله زایمان است و ماما به شما کمک خواهد کرد.

منبع:

http://www.nhs.uk/Conditions/pregnancy-and-baby/Pages/what-happens-during-labour-and-birth.aspx

http://tele-teb.com

دسته بندی :

زنان و زایمان


نویسنده :

پروانه صنعتی


تاریخ انتشار :

15 تیر، 1396