آیا دست کشیدن به صورت باعث انتقال باکتری و آکنه می شود؟

آیا دست کشیدن به صورت باعث انتقال باکتری و آکنه می شود؟

باکتری های موجود در سطح پوست هیچ نقشی در ایجاد آکنه ندارند. در واقع باکتری عامل آکنه به نام پروپیونی باکتریوم آکنه در عمق منافذ پوست وجود دارد. بهر حال دست کشیدن به پوست مبتلا به آکنه باعث ایجاد التهاب بیشتر پوست و شدیدتر شدن آکنه می شود.

منبع:

http://www.acne.org/myths.html

منبع عکس:

http://www.wikihow.com/Keep-Your-Hands-Away-from-Your-Face

http://tele-teb.com

دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

زهره فرهمند


تاریخ انتشار :

15 تیر، 1396