داشتن شیر کافی برای شیردهی به نوزاد

داشتن شیر کافی برای شیردهی به نوزاد

هر اندازه نوزاد شما نیاز بیشتری داشته باشد و بیشتر شیر بخورد، غدد سینه با تولید شیر بیشتر پاسخگوی این نیاز خواهند بود. کارشناسان توصیه می کنند نوزاد به مدت 6 ماه منحصراً با شیر مادر (بدون شیر خشک، آبمیوه یا آب) تغذیه شود. اگر به عنوان مکمل از شیر خشک استفاده کنید، ممکن است سینه شیر کمتری تولید کند. حتی اگر کمتر از 6 ماهی که توصیه شده به نوزادتان شیر بدهید بهتر از آن است که به کلی از آن صرفنظر کنید. از 6 ماهگی می توانید به کودک غذا بدهید، اما اگر می خواهید تولید شیر متوقف نشود، به شیردهی نیز ادامه دهید.


دسته بندی :

کودکان


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

11 مرداد، 1396