استعمال سیگار و آسیب شناسی پوست

استعمال سیگار و آسیب شناسی پوست

سیگار کشیدن یکی از شایع ترین علل مرگ و میر است که انسان قادر به پیشگیری از آن هست. در عین حال، دخانیات هر سال جان حدود سه میلیون نفر در جهان را می گیرد. استعمال سیگار ارتباط آشکاری با گسترش سرطان ریه، برونشیت مزمن، آنژین صدری و سکته مغزی داشته و باعث مرگ ناگهانی و بیماری های جدی در اندام های داخلی می گردد. اما عواقب برونی و ظاهری مصرف سیگار کمتر شناخته شده و حتی کمتر مورد مطالعه قرار گرفتهاند. اگر چه تظاهرات پوستی به عنوان یکی از عواقب مصرف سیگار، در مقایسه با بیماری های اندام های داخلی چندان پدیدۀ شومی نیستند، اما عوارضی کاملاً حقیقی بوده و علت میزان قابل توجهی از مرگ و میرها هستند.

منبع:

http://www.scientificmedicine.ru/dermatolog/Kurenie-i-patologiya

http://tele-teb.com

دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

12 مرداد، 1396