تأثیر سوء سیگار کشیدن بر بهبود زخم

تأثیر سوء سیگار کشیدن بر بهبود زخم

در سال 1978 محققان در نمونه های آزمایشی جانوری نشان دادند که مصرف سیستماتیک نیکوتین به طور قابل توجهی روند بهبود زخم را مختل می کند. مدت هاست که تأثیر دود سیگار بر تنگی عروق شناخته شده است. اگر چه این دود شامل بیش از 4000 اجزای سمی است، مشخص شده مادۀ اصلی که بر تنگی عروق و اختلال جریان خون اثر می گذارد، نیکوتین است. مکانیسم این اثر شاید مربوط به فعال شدن ترشح هورمون وازوپرسین توسط نیکوتین باشد، چرا که مقادیر زیادتر از مقدار فیزیولوژیک وازوپرسین موجب تنگ شدن عروق خونی می گردد.

استعمال سیگار، سیستم عصبی سمپاتیک را فعال می کند که به نوبۀ خود، منجر به باریک شدن رگ های خونی محیطی می گردد. سیگار کشیدن اکسیژن بافت ها کاهش می دهد. همچنین سطح کربوکسی هموگلوبین را افزایش می دهد که با محدود کردن ظرفیت اکسیژن خون، اختلال در اکسیژن رسانی به بافت ها را بیشتر می نماید. کشیدن تنها یک سیگار می تواند به مدت 90 دقیقه باعث تنگ شدن رگ های پوست گردد. در مجموع، یک توصیۀ مفید به بیماران سیگاری این است که این عادت خود را قبل و بعد از هرگونه عمل جراحی ترک کنند. لیکن هنوز مدت زمان مورد نیاز ترک سیگار برای جراحی ها مشخص نیست. در صورت امکان، توصیه می شود افراد به مدت 1 روز الی 3 هفته قبل از عمل جراحی، و 5 روز تا 4 هفته پس از آن از مصرف سیگار خودداری نمایند.

منبع:

http://www.scientificmedicine.ru/dermatolog/Kurenie-i-patologiya

http://tele-teb.com

دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

12 مرداد، 1396