چرا دو نوع دیابت وجود دارد

چرا دو نوع دیابت وجود دارد

این یک ضرورت اجباری است، زیرا درمان بیمار را به طور کامل تعیین می کند و این درمان، در مراحل اولیۀ بیماری به شدت متفاوت است. هر چه دیابت طولانی تر و سنگین تر جریان داشته باشد، تفکیک کردن نوع آن بیشتر جنبۀ تشریفاتی خواهد داشت. چرا که در چنین شرایطی فارغ از این که بیماری از چه نوع و با چه منشأی باشد، عملاً درمان به یک صورت خواهد بود.

منبع:

http://www.ayzdorov.ru/lechenie_diabeta_chtotakoe.php

http://okeydoc.ru/wp-content/uploads/2015/11/30057857-grib-veselka-diabet.jpg

http://tele-teb.com


دسته بندی :

دیابت


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

22 شهریور، 1396