درباره ی زیکا- بخش دوم

درباره ی زیکا- بخش دوم

طبق گفته ناسا بیشترین شیوع زیکا در سال 2015 بود که گرمترین سال ثبت شده تا به حال است و مقدار آن هم کم نبود. این تغییر دما به نام الگوی النینو نام گذاری شده است. در سال النینو، اقیانوس آرام در نزدیکی های خط استوا گرم می شود. این امر سبب تغییرات زیاد زیست محیطی در کل جهان می شود. به طور مثال در نقاطی از کره زمین باران بیش از حد می بارد در حالی که در نقاطی دیگر خشکسالی رخ داده است. و نکته اینجاست که النینو تنها باعث تغییرات بزرگ در آب و هوا نمی شود بلکه مطالعات نشان داده تعداد بیماران مبتلا به بیماری های واگیردار نیز در سال النینو افزایش زیادی داشته است.

به طور مثال محققان از گزارشات ماهانه دریافته اند که در هشت کشور جنوب شرقی آسیا افزایش موارد ابتلا به تب دنگی افزایش یافته اند. در واقع در طول این سال های گرم، تب دنگی با سرعت وشدت بیشتری افراد بیشتری را نسبت به سال های خنک تر مبتلا کرده است.

با توجه به آنچه محققان در مورد زیست شناسی پشه ها دریافته اند، این جانداران نه تنها زیکا را گسترش می دهند بلکه باعث گسترش دیگر بیماری های واگیردار مثل تب دنگی هم می شوند و باید در نظر گرفت که با گرم تر شدن هوا هر ویروسی که قابل حمل توسط پشه ها است سرعت انتشارش بیشتر می شود. یکی از دلایل آن می تواند این باشد که با گرم تر شدن هوا اندازه پشه ها کوچکتر می شود و پشه ها برای دریافت وعده های غذایی خود فعالیت بیشتری از خود بروز می دهند. در واقع می توان گفت پشه ها در سالهای گرم بیشتر نیش می زنند و در نتیجه ویروس هایی که از طریق این پشه ها منتقل می شوند افزایش یافته و باعث انتقال بیماری بیشتری می شوند.

منبع

http://www.webmd.com

http://tele-teb.com


دسته بندی :

بیماری های واگیر دار


نویسنده :

پرنده علایی


تاریخ انتشار :

25 شهریور، 1396