افسردگی در نوجوانان -بخش اول

افسردگی در نوجوانان -بخش اول

آیا تا به حال میدانستید که افسردگی ممکن است در نوجوانی هم تجربه شود؟

بسیاری ازنوجوانان غم و اندوه را تجربه کرده اند. ترشح هورمون ها باعث تغییرات شدیدی درزندگی نوجوانان می شود و اینگونه می توان به راحتی دلیل تغییرات آونگ وار زندگی آنان را دریافت. یافته ها نشان می دهد از هر ده نوجوان حدود هشت نفر آنها دچار افسردگی می شوند. اما این افسردگی اگر ادامه دار شود می تواند به یک مشکل جدی تبدیل شود. بنابراین اگر افسردگی نوجوان شما بیش از دو هفته به طول انجامید و علایم دیگر افسردگی را نیز از خود نشان داد ممکن است زمان آن باشد که از یک کارشناس، کمک حرفه ای بگیرید.

منبع

http://www.webmd.com/depression/guide/teen-depression#4

http://dersozetleri.com/ozetler/aofozetleri/psikolojiye-giris-unite-9-stres-ve-saglik-psikolojisi/

http://tele-teb.com


دسته بندی :

سلامت نوجوانان


نویسنده :

پرنده علایی


تاریخ انتشار :

25 شهریور، 1396