افسردگی در نوجوانان -بخش دوم

افسردگی در نوجوانان -بخش دوم

چرا نوجوانان دچار افسردگی می شوند؟

دلایل بسیاری وجود دارد که می توان گفت چرا نوجوانان دچار افسردگی می شوند برای مثال نوجوانان ممکن است در طی مراحل تحصیلی خود احساس خود کم بینی و بی ارزشی کنند. برنامه های آموزشی در مدارس, قوانین اجتماعی، گرایش های جنسی و زندگی خانوادگی هر کدام می تواند بر احساسات یک نوجوان تاثیر گذار باشد. گاهی افسردگی نوجوانان نتیجه تاثیرات محیط اطراف یا بهتر بگوییم استرس های محیطی است. در واقع اگر خانواد یا دوستان یا هر چیزی که نوجوان می تواند از آن لذت ببرد به او این کمک را نکنند که از ناراحتی و انزوا خارج شود احتمال افسردگی در نوجوان افزایش می یابد.

منبع

http://www.webmd.com/depression/guide/teen-depression#4

http://dersozetleri.com/ozetler/aofozetleri/psikolojiye-giris-unite-9-stres-ve-saglik-psikolojisi/

http://tele-teb.com


دسته بندی :

سلامت نوجوانان


نویسنده :

پرنده علایی


تاریخ انتشار :

25 شهریور، 1396