افسردگی در نوجوانان- بخش چهارم

افسردگی در نوجوانان- بخش چهارم

چگونه افسردگی نوجوانان بهبود می یابد؟

روشهای زیادی برای درمان افسردگی وجود دارد که شامل درمانهای دارویی و درمان های روان شناسی می شود. اگر ریشه های خانوادگی یا مسایل و مشکلات خانوادگی هم در افسردگی نوجوان تاثیر داشته باشد درمان های خانوادگی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. نوجوانان همچنین نیاز به حمایت از سمت مدرسه و خانواده برای رفع مشکلات مشترک بین آنها دارند. حتی گاهی اوقات نوجوانانی که دارای افسردگی حاد می باشند در مراکز درمانی بستری می شوند.

منبع

http://www.webmd.com/depression/guide/teen-depression#4

http://dersozetleri.com/ozetler/aofozetleri/psikolojiye-giris-unite-9-stres-ve-saglik-psikolojisi/

http://tele-teb.com


دسته بندی :

سلامت نوجوانان


نویسنده :

پرنده علایی


تاریخ انتشار :

25 شهریور، 1396