افسردگی در نوجوانان -بخش پنجم

افسردگی در نوجوانان -بخش پنجم

داروهای افسردگی برای آیا نوجوانان هم کاربرد دارد؟

بله، تعداد زیادی از تحقیقات وجود دارند که نشان می دهند داروهای افسردگی بر بهبود علایم افسردگی در نوجوانان موثر بوده اند. یک نمونه از مطالعات رسیده که توسط انستیتو ملی سلامت روان آمریکا انجام شده سه روش متفاوت برای درمان نوجوانان با افسردگی متوسط تا شدید را مورد بررسی قرار داد

- یک رویکرد استفاده از داروهای ضد افسردگی است که برای استفاده در میان افراد 8 تا 18 ساله تایید شده است داروی پروزاک است.

- درمان دوم با استفاده از درمان رفتار شناختی بود تا به نوجوانان کمک کند تا به الگوهای رفتاری منفی فکر نکنند و علائم افسردگی را افزایش ندهند.

-رویکرد سوم ترکیبی از دارو و درمان روان شناختی بود

در انتهای مطالعه 12 هفته ای محققان دریافتند که تقریبا سه نفر از هر چهار بیمار که درمان ترکیبی را دریافت کردند (داروهای ضد افسردگی و جلسه های روان شناسی ) پیشرفت قابل توجهی در درمان داشته اند. بیش از شصت درصد نوجوانانی که پروزاک را به تنهایی مصرف کرده بودند بهبود یافته اند. اما این مطالعه تایید کرد که درمان ترکیبی تقریبا دو برابر در کاهش افسردگی به عنوان یک روش روان درمانی موثر است.

منبع

http://www.webmd.com/depression/guide/teen-depression#4

http://dersozetleri.com/ozetler/aofozetleri/psikolojiye-giris-unite-9-stres-ve-saglik-psikolojisi/

http://tele-teb.com


دسته بندی :

سلامت نوجوانان


نویسنده :

پرنده علایی


تاریخ انتشار :

25 شهریور، 1396