افسردگی در نوجوانان -بخش ششم

افسردگی در نوجوانان -بخش ششم

علایم هشدار دهنده در خودکشی نوجوانان چیست؟

مشکلات خانوادگی، شکست خوردگی های عشقی و عاطفی، عدم درک متقابل در مدارس یا روابط خانوادگی و دوستانه، همه اینها می تواند نوجوان را به سمت احساس منفی یا افسردگی سوق دهند علایم هشدار دهنده در مورد خودکشی نوجوانان شامل موارد زیر است:

بیان ناتوانی راجع به آینده

تسلیم شدن و بیان بی اهمیتی خویش

در پی مرگ بودن مانند از دست دادن علایق و اشتیاق ها، نوشتن نامه خداحافظی

شروع مصرف الکل یا دارو برای کمک به خواب یا برای تسکین درد های مزمن

تهدید به کشتن

منبع

http://www.webmd.com/depression/guide/teen- depression#4

http://dersozetleri.com/ozetler/aofozetleri/psikolojizgiris-unite-9-stres-ve-saglik-psikolojisi/

http://tele-teb.com


دسته بندی :

سلامت نوجوانان


نویسنده :

پرنده علایی


تاریخ انتشار :

25 شهریور، 1396