راه های شگفت انگیز کاهش چین و چروک - به پشت بخوابید!

راه های شگفت انگیز کاهش چین و چروک - به  پشت بخوابید!

حالت های خوابیدن در شب منجر به پیدایش خطوط خواب می شود. خوابیدن به پهلو باعث چروک افتادن در ناحیه گونه و چانه می شود در حالی که خواب روی صورت باعث پیدایش خطوط ابرو در صورت شما می شود. برای کاهش چین و چروک جدید بهتر است شب به پشت بخوابید.

منبع:

http://www.staging.webmd.com/beauty/ss/slideshow-reducing-wrinkles

http://tele-teb.com

دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

16 اردیبهشت، 1395