افسردگی در نوجوانان -بخش هفتم

افسردگی در نوجوانان -بخش هفتم

چگونه والدین می توانند به بهبود افسردگی در نوجوانان کمک کنند؟

برای آموزش و تربیت نوجوان خود به جای مجازات هایی که باعث تحقیر نوجوان می شود از تشویق رفتارهای مثبت او استفاده کنید. تحقیر نوجوان باعث به وجود آمدن احساس بی ارزشی در او می شود. اجازه دهید نوجوان شما اشتباه کند. محافظت یا تصمیم گیری بیش از حد برای نوجوان باعث می شود که او احساس بی کفایتی بکند و اعتماد به نفس خود را از دست بدهد. به نوجوانتان حریم شخصی بدهید و انتظار نداشته باشید او همیشه دقیقا طبق خواسته شما رفتار کند. اگر مشکوک به افسردگی نوجوانتان هستید به او فرصت دهید تا نگرانی های خودش را با شما مطرح کند. حتی اگر این نگرانی ها برای شما کم اهمیت جلوه می کنند به یاد داشته باشید ممکن است برای یک فرد در حال رشد به شدت واقعی باشند. سعی کنید همیشه راه ارتباط بین شما و نوجوانتان باز باشد حتی اگر او گاهی خود را کنار بکشد و مایل به این ارتباط نباشد. از امر و نهی مداوم به نوجوانتان بپرهیزید. سعی کنید صمیمانه به او گوش کنید چراکه ممکن است در این گوش دادن مسایلی که باعث ایجاد مشکلات شده اند را دریابید. اگر در خانواده یا دوستانتان شخصی وجود دارد که نوجوان شما با او احساس راحتی و نزدیکی می کند می توانید به نوجوانتان پیشنهاد کنید که با او راجع به نگرانی ها و شکایت هایش صحبت کند. اگر با توجه به تلاش های خود باز هم احساس ناتوانی در ایجاد ارتباط و حل مشکلات نوجوان خود می کنید بهتر است درخواست کمک حرفه ای از یک مرکز درمانی یا مشاوره بکنید .

منبع

http://www.webmd.com/depression/guide/teendepression#4
http://dersozetleri.com/ozetler/aofozetleri/psikolojiye-giris-unite-9-stres-ve-saglik-psikolojisi/

http://tele-teb.com


دسته بندی :

سلامت نوجوانان


نویسنده :

پرنده علایی


تاریخ انتشار :

25 شهریور، 1396