شریان های پاره شده و آسیب های عروقی قلب

شریان های پاره شده و آسیب های عروقی قلب

چربی و کلسترول می تواند باعث پلاک های چسبنده ای شود که شریان های خونی را تنگ کرده و عبور خون را سخت می کنند. بسیاری از مردم از وجود این مشکل خبردار نیستند تا زمانی که یکی از شریان ها توسط یک لخته خون پاره شود و آنها دچار حمله قلبی بشوند. اما ممکن است علایمی هم وجود داشته باشد مانند درد مکرر قفسه سینه که به آن آنژین می گویند.

منبع

http://www.webmd.com/heart-disease/ss/slideshow-visual-guide-to-heart-disease

http://tele-teb.com


دسته بندی :

قلب و عروق


نویسنده :

پرنده علایی


تاریخ انتشار :

25 شهریور، 1396