در یک حمله قلبی چه اتفاقی می افتد؟

در یک حمله قلبی چه اتفاقی می افتد؟

پلاک های ایجاد شده داخل شریان ها از داخل شکننده و از خارج سخت هستند . حتی از داخل ممکن است پوسته پوسته باشند. وقتی این اتفاق می افتد لخته خون تشکیل می شود. اگر این لخته به طور کامل شریان خون را ببندد به قلب صدمه خواهد زد. بسته شدن شریان ها باعث می شود که خون رسانی متوقف شود. خون حامل اکسیژن است و نرسیدن اکسیژن به ارگان های بدن آسیب جدی وارد کرده و حتی باعث مرگ شود. حمله قلبی ناگهانی رخ می دهد و مهم است که کمک های پزشکی سریع و به موقع برسد.

منبع

http://www.webmd.com/heart-disease/ss/slideshow-visual-guide-to-heart-disease

http://tele-teb.com


دسته بندی :

قلب و عروق


نویسنده :

پرنده علایی


تاریخ انتشار :

25 شهریور، 1396