حمله قلبی چطور احساس می شود ؟

حمله قلبی چطور احساس می شود ؟

فرد ممکن است حالات زیر را احساس کند:

درد یا فشار در قفسه سینه

احساس ناراحتی به پشت، فک، گلو و یا بازو

تهوع، صرع و یا سوزش سر دل

ضعف، هیجان یا نفس های کوتاه

تپش قلب بالا یا نا منظم

اگر فرد این حالات را احساس کند باید سریع به دکتر مراجعه کند.

منبع

http://www.webmd.com/heart-disease/ss/slideshow-visual-guide-to-heart-disease
http://tele-teb.com


دسته بندی :

قلب و عروق


نویسنده :

پرنده علایی


تاریخ انتشار :

25 شهریور، 1396