در هنگام حمله قلبی سریع عمل کنید

در هنگام حمله قلبی سریع عمل کنید

اگر فکر می کنید دچار حمله قلبی شده اید با اورژانس115تماس بگیرید. یا اگر شماره اورژانس را از یاد برده اید به پلیس 110 زنگ بزنید منتظر نمانید که شاید حالتان بهبود یابد. و خودتان به سمت بیمارستان رانندگی نکنید. خدمات اورژانس سریع می تواند به شما کمک کند. واکنش سریع می تواند جان شما را نجات دهد.

منبع:

http://www.webmd.com/heart-disease/ss/slideshow-visual-guide-to-heart-disease
http://tele-teb.com


دسته بندی :

قلب و عروق


نویسنده :

پرنده علایی


تاریخ انتشار :

25 شهریور، 1396