نارسایی قلبی

نارسایی قلبی

نارسایی قلبی به این معنی نیست که قلب فرد از کار کردن بایستد بلکه به این معنی است قلب نمی تواند خون کافی و مورد نیاز عضلات را به آنها برساند. بنابراین در طول زمان، بزرگتر می شود و سریعتر پمپ می کند. این عضله را تضعیف می کند و میزان خون پمپ شده را بیشتر کاهش می دهد و این به مشکل می افزاید. اغلب موارد نارسایی قلبی نتیجه بیماری های عروق کرونر و حملات قلبی است.

منبع:

http://www.webmd.com/heart-disease/ss/slideshow-visual-guide-to-heart-disease

http://tele-teb.com


دسته بندی :

قلب و عروق


نویسنده :

پرنده علایی


تاریخ انتشار :

25 شهریور، 1396