پیشگیری و درمان پای دیابتی

پیشگیری و درمان پای دیابتی

توصیه می شود:

-بهداشت را کاملاً رعایت نمایید؛

-کفش نرم و راحت، و جورابی که کش راحت داشته باشد (تنگ نباشد) بپوشید؛

-روی زخم ها از یُد، پرمنگنات پتاسیم، الکل و دی وای ای (Brilliant Green (dye)) استفاده نکنید. خراش ها و بریدگی ها بهتر است با هیدروژن پراکسید (محلول 3%) یا محصولات خاص و انجام یک پانسمان استریل درمان شوند.

منبع:

http://medportal.ru/enc/endocrinology/Diabetsaharnyj
http://dibikala.com
http://tele-teb.com


دسته بندی :

دیابت


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

26 شهریور، 1396