در دوران شیردهی زیاد آب بنوشید

در دوران شیردهی زیاد آب بنوشید

اگر میزان آب نوشیدن را کم کنید، شیر کمتری خواهید داشت. مراقبت از کودک به راحتی شما را حواس پرت و مشغول می کند، لذا یک بطری آب همراه خود داشته باشید، و در مکانی که معمولاً به فرزندتان شیر می دهید نیز چند بطری آب قرار دهید. همچنین سعی کنید از مواد غذایی که به طور طبیعی غنی از آب هستند، مانند میوه ها و سبزیجات، استفاده نمایید.

منبع:

http://www.webmd.com/parenting/baby/ss/slideshow-increase-milk-supply
https://momimom.cl
http://tele-teb.com


دسته بندی :

کودکان


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

26 شهریور، 1396