سرطان سینه

سرطان سینه

حدوداً از هر هشت زن، یک مورد مبتلا به سرطان سینه تشخیص داده می شود. اکثر زنانی که سرطان سینه در آنان تشخیص داده شده بیش از 50 سال دارند، اما زنان جوان نیز ممکن است به این بیماری مبتلا شوند. سرطان سینه اگر در مراحل اولیه تشخیص داده شود، شانس زیادی برای بهبودی وجود خواهد داشت. به همین دلیل بانوان باید به طور مرتب تغییرات سینه های خود را بررسی کنند و توسط پزشک معاینه شوند. در موارد نادر، ممکن است مردان نیز به سرطان سینه مبتلا گردند.

منبع:

http://www.nhs.uk/Conditions/Cancer-of-the-breast-female/Pages/Introduction.aspx

http://chetor.com

http://tele-teb.com


دسته بندی :

عمومی

سرطان

زنان و زایمان


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

04 اسفند، 1397