علل ابتلا به سرطان سینه - بخش1

علل ابتلا به سرطان سینه - بخش1

علت ابتلا به سرطان سینه به طور کامل مشخص نشده و سخت است که بگوییم چرا یک زن ممکن است به سرطان سینه مبتلا شود و دیگری نشود. با این حال، عوامل خطر آفرینی شناخته شده اند که بر احتمال ابتلا به سرطان سینه تاثیر می گذارند. در مورد بعضی از این موارد کاری از دست شما ساخته نیست، اما برخی را می توانید تغییر دهید.

منبع:

http://www.nhs.uk/Conditions/Cancer-of-the-breast-female/Pages/Introduction.aspx

http://www.allizhealth.com

http://tele-teb.com


دسته بندی :

سرطان


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

03 مهر، 1396