خودکشی-بخش 2

خودکشی-بخش 2

در اکثر موارد افرادی اقدام به خودکشی می کنند که مسئولیتی در قبال دیگران ندارند. در مواردی هم ممکن است فرد در موقعیتی که تحت تأثیر احساسات تند و شدید قرار می گیرد، عزیزان خود و مسئولیتی که نسبت به آنان دارد را فراموش نماید. دلایل خودکشی ممکن است کاملا متفاوت باشد، فرد بر اساس مشکلات روحی و اجتماعی خاص زندگی خود، چنین تصمیمی می گیرد. اغلب مردم در اثر احساس گناه عمیقی که متأثر از عقاید نادرست آن هاست، دست به خودکشی می زنند، و متأسفانه این کار را تنها راه حل مشکلات زندگی تلقی می کنند.

منبع:

http://www.psychologos.ru/articles/view/samoubiystvo

https://znaj.ua

http://tele-teb.com


دسته بندی :

سلامت روان


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

04 مهر، 1396