سبک زندگی سالم -2

سبک زندگی سالم -2

در جریان های آموزشی و روان شناسی، سبک زندگی سالم از نقطه نظر آگاهی، روانشناسی انسان و انگیزه بررسی می شود. دیدگاه های دیگری (مانند پزشکی و بیولوژیکی) نیز وجود دارند، اما مرز دقیقی میانشان نیست، چرا که آن ها فقط حل یک مشکل را مورد توجه قرار می دهند و آن تقویت سلامت افراد جامعه است.

سبک زندگی سالم، پیش نیازی برای توسعۀ ابعاد مختلف زندگی بشر، دستیابی به طول عمر فعال و عملکرد مناسب در فعالیت های اجتماعی است.

منبع:

http://www.zdorovajaplaneta.ru/zdorovyj-obraz-zhizni-zozh

http://l-fitness.ru

http://tele-teb.com


دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

05 مهر، 1396