عناصر سبک زندگی سالم-1

عناصر سبک زندگی سالم-1

سبک زندگی سالم، مشارکت فعال در فعالیت های انسانی کاری، اجتماعی، خانوادگی و خانگی و فراغت است. در مفهوم بیولوژیکی، صحبت از احتمالات سازگاری فیزیولوژیکی انسان با اثرات محیط پیرامون و تغییرات احوال درونی است. نویسندگان، اجزای مختلفی را برای سبک زندگی سالم برشمرده اند، اما نکات اساسی را در ادامه خواهیم خواند:

• آموزش و پرورش دادن عادات و مهارت های سالم از عنفوان کودکی

• محیط پیرامون، که باید برای زندگی امن و مطلوب باشد؛ آگاهی در مورد تاثیر محیط اطراف بر سلامتی

• اجتناب از عادات مضر: مسمومیت با انواع مواد مخدر

منبع:

http://www.zdorovajaplaneta.ru/zdorovyj-obraz-zhizni-zozh

http://smdoctor.com/attachments/Image/eda43.jpg?template=generic

http://tele-teb.com


دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

05 مهر، 1396