عناصر سبک زندگی سالم-2

عناصر سبک زندگی سالم-2

• وعده های غذایی: باید متعادل، مناسب با خصوصیات فیزیولوژیکی یک فرد خاص، و با آگاهی از کیفیت محصولات مورد استفاده باشد

• تحرک: یک زندگی فعال از لحاظ جسمی، که شامل تمرینات بدنی خاص (به عنوان مثال، ژیمناستیک)، با توجه به سن و خصوصیات فیزیولوژیکی باشد

• مراقبت از بدن: رعایت اصول بهداشت شخصی و عمومی، آگاهی از مهارت های کمک های اولیه

منبع:

http://www.zdorovajaplaneta.ru/zdorovyj-obraz-zhizni-zozh

https://image.freepik.com/free-vector/healthy-lifestyle-vector_23-2147499189.jpg

http://tele-teb.com


دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

05 مهر، 1396