عناصر سبک زندگی سالم-3

عناصر سبک زندگی سالم-3

شرایط روحی و روانی فرد بیشترین تأثیر را بر شرایط فیزیولوژیکی او می گذارد، و این به نوبۀ خود بستگی به تعادل روانی شخص دارد. لذا برخی عناصر روحی و روانی نیز برای سبک زندگی سالم بر شمرده شده اند:

• احساس خوب نسبت به خود: بهداشت روان، توانایی کنار آمدن با احساسات خود و شرایط دشوار

• سلامت فکری: توانایی فرد در کسب و به کارگیری اطلاعات جدید برای بهترین عملکرد در شرایط جدید

• سلامت معنوی: توانایی تصمیم گیری های واقعاً مهم و سازنده و تمایل به آن ها؛ مثبت اندیشی

منبع:

http://www.zdorovajaplaneta.ru/zdorovyj-obraz-zhizni-zozh

http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02673/yoga_2673262b.jpg

http://tele-teb.com


دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

05 مهر، 1396