توصیه هایی برای داشتن سبک زندگی سالم -1

توصیه هایی برای داشتن سبک زندگی سالم -1

• با حل کردن پازل، یادگیری زبان خارجی، انجام محاسبات ذهنی، ما می توانیم مغز را تمرین بدهیم. بدین ترتیب، روند آسیب دیدن توانایی های عقلی در اثر افزایش سن، کند خواهد شد؛ عملکرد قلب، دستگاه گردش خون و سوخت و ساز بدن فعال می شود.

• کار عنصری مهم در سبک زندگی سالم است. شغلی متناسب خودتان پیدا کنید که برایتان شادی آفرین باشد. به گفتۀ دانشمندان، این اقدام به جوان ماندن شما کمک خواهد کرد.

• از پرخوری بپرهیزید. از کالری مصرفی معمول بکاهید تا به فعالیت و ترمیم سلول ها کمک شود. هم چنین از تفریط و بیش از حد کم کردن غذا نیز خودداری کنید.

منبع:

http://www.zdorovajaplaneta.ru/zdorovyj-obraz-zhizni-zozh/

http://мешкоф.рф/tag/zdorovyj-obraz-zhizni

http://tele-teb.com


دسته بندی :

تغذیه و تناسب اندام


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

05 مهر، 1396