هاری

هاری

هاری نوعی عفونت نادر اما بسیار جدی مربوط به مغز و اعصاب است که معمولا در اثر چنگ زدن یا گاز گرفتن حیوانات آلوده و غالباً سگ ها پدید می آید. بیماری هاری در سراسر جهان، به ویژه در آسیا، آفریقا، آمریکای مرکزی و جنوبی یافت می شود. تقریباً همیشه علائم اولیۀ آن هنگامی بروز می کنند که بیماری در حد مهلک است، اما اگر به این حد نرسیده باشد، درمان مؤثر خواهد بود. همچنین واکسن هاری جهت استفادۀ افرادی که در معرض آلودگی هستند، وجود دارد.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/Rabies/Pages/Introduction.aspx

http://irna.ir

http://tele-teb.com


دسته بندی :

بیماری های واگیر دار


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

06 مهر، 1396