واکسن هاری

 واکسن هاری

اگر شرایط زیر را دارید، باید در برابر هاری واکسینه شوید:

• در حال سفر به ناحیه ای هستید که هاری آن جا شیوع دارد و قصد دارید یک ماه یا بیشتر بمانید، یا بعید است که امکان دسترسی سریع به مراقبت های پزشکی مناسب وجود داشته باشد.

• در حال سفر به منطقه ای هستید که هاری در آن شایع است و قصد دارید فعالیت هایی نظیر پیاده روی یا دوچرخه سواری انجام دهید که می تواند شما را در معرض خطر مواجهه با حیوانات ناقل هاری قرار دهد.

عده ای هم ممکن است بنا به شرایط شغلی خود نیاز به واکسن هاری داشته باشند. اگر فکر می کنید ممکن است به واکسن نیاز داشته باشید، به پزشک مراجعه کنید. حتی در صورتی که واکسینه شده اید، اگر در منطقه ای هستید که در آن هاری مشاهده می شود، هنوز باید اقدامات احتیاطی انجام دهید تا از تماس با ویروس هاری جلوگیری کنید. اگر دچار گاز گرفتگی یا خراش شدید، بلافاصله به پزشک اطلاع دهید.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/Rabies/Pages/Introduction.aspx

http://health.hawaii.gov

http://tele-teb.com


دسته بندی :

بیماری های واگیر دار


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

06 مهر، 1396