چگونه از چنگ زدن یا گاز گرفته شدن توسط حیوانات، جلوگیری کنیم

چگونه از چنگ زدن یا گاز گرفته شدن توسط حیوانات، جلوگیری کنیم

همه پستانداران (از جمله میمون ها) می توانند ناقل ویروس هاری باشند، اما شایع ترین آنها عبارتند از: سگ، خفاش، راکون، روباه، شغال، گربه، نمس هندی. این حیوانات اگر گاز بگیرند یا چنگ بیندازند، یا در موارد نادر اگر روی زخمِ باز را لیس بزنند یا بزاقشان وارد دهان یا چشم شما شود، می توانند عفونت را منتشر کنند. هاری از طریق تماس پوستی و از انسان ها به یکدیگر سرایت نمی کند. هنگامی که در حال سفر به جایی با ریسک شیوع هاری هستید:

• از تماس با حیوانات اجتناب کنید - برخی از حیوانات آلوده به این بیماری ممکن است رفتار عجیبی داشته باشند، اما گاهی علائم واضحی مبنی بر آلودگی حیوان وجود ندارد.

• از لمس کردن هر حیوان مرده ای خودداری کنید.

اگر در سفر کودکی را به همراه دارید، اطمینان حاصل نمایید که از خطرات آگاه باشد و اگر حیوانی او را گاز گرفت، چنگ زد یا لیسید، باید به شما اطلاع بدهد. اگر مشاهده کردید که کودک با حیوانی تماس داشته، بدنش را بررسی کنید تا زخم برنداشته باشد.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/Rabies/Pages/Introduction.aspx

http://www.wikihow.com

http://tele-teb.com


دسته بندی :

بیماری های واگیر دار


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

06 مهر، 1396