اگر حیوانی شما را چنگ زد یا گاز گرفت چه کاری انجام دهید؟

اگر حیوانی شما را چنگ زد یا گاز گرفت چه کاری انجام دهید؟

اگر در منطقه ای که خطر شیوع هاری وجود دارد حیوانی شما را چنگ زد یا گاز گرفت:

• بلافاصله زخم را به مدت چند دقیقه با آب و صابون بشویید.

• زخم را با ضدعفونی کننده بر پایه الکل یا ید تمیز کرده و در صورت امکان یک پانسمان ساده انجام دهید.

• در اسرع وقت به نزدیکترین مرکز پزشکی، بیمارستان یا مطب پزشک مراجعه کنید.

اگر این اتفاق خارج از شهر یا کشور خودتان افتاد، به پزشک محلی مراجعه نمایید و این کار را به زمان بازگشت به کشور خودتان موکول نکنید. در صورتی که بدون مراجعه به پزشک به محل زندگی خود بازگشتید، هنوز هم برای دریافت کمک دیر نیست، حتی اگر چندین هفته از زمان گاز گرفته شدن یا خراش گذشته باشد. درمانی که پیش از بروز علائم هاری صورت پذیرد تقریباً 100% مؤثر خواهد بود.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/Rabies/Pages/Introduction.aspx

http://bartarinha.ir

http://tele-teb.com


دسته بندی :

بیماری های واگیر دار


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

06 مهر، 1396