درمان پس از خراش یا گاز گرفته شدن توسط حیوانات

 درمان پس از خراش یا گاز گرفته شدن توسط حیوانات

اگر حیوانی که ممکن است ناقل بیماری هاری باشد شما را گاز گرفت، چنگ زد یا لیسید، ممکن است برای جلوگیری از ابتلا به هاری نیاز به درمان تخصصی داشته باشید. درمان ضد هاری پس از مواجهه، موارد زیر را شامل می شود:

• تمیز و ضدعفونی کردن زخم

• یک دوره واکسن هاری – اگر قبلاً واکسینه نشده اید، باید ظرف مدت یک ماه، پنج دوز واکسن دریافت کنید و اگر پیش تر واکسن زده باشید، دو نوبت با چند روز فاصله.

• در بعضی موارد دارویی به نام ایمونوگلوبولین به داخل و اطراف زخم زده می شود که اگر احتمال آلوده شدن به ویروس زیاد باشد، محافظت فوری اما کوتاه مدتی را فراهم می نماید.

درمان باید در اسرع وقت، و به طور ایده آل در عرض چند ساعت پس از گاز گرفته یا خراشیده شدن آغاز گردد؛ اما اگر نیاز است که واکسن و یا ایمونوگلوبولین به طور خاص توسط پزشک تجویز شوند، به تأخیر انداختن درمان تا یک روز نیز اغلب می تواند بی خطر باشد.

منبع:

http://www.nhs.uk/conditions/Rabies/Pages/Introduction.aspx

https://medicalnewstoday.com

http://tele-teb.com


دسته بندی :

بیماری های واگیر دار


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

06 مهر، 1396