آیا کودک به اندازه کافی تغذیه می کند؟

آیا کودک به اندازه کافی تغذیه می کند؟

یکی از رایج ترین نگرانی های زوج هایی که به تازگی صاحب فرزند شده اند این است که آیا نوزادشان به قدر کافی تغذیه می کند یا خیر؟

نیاز هر کودک با دیگری متفاوت است. برای این که بفهمید کودک سیر شده است، به چند نشانه توجه کنید: او خود را از سینه یا شیشه شیر دور می کند؛ حین شیر خوردن می خوابد؛ سرش را تکان می دهد یا دهانش را می بندد.

منبع:

http://www.webmd.com/parenting/baby/new-baby-eating-enough

http://baby-center.ir

http://tele-teb.com


دسته بندی :

عمومی

کودکان


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

17 مهر، 1396