نشانه هایی که کودک به اندازه کافی تغذیه نمی کند

نشانه هایی که کودک به اندازه کافی تغذیه نمی کند

• ادرار تیره یا کریستال نارنجی رنگ در پوشک نوزاد.

• کودک بیشتر از این که شیر بخورد، ترجیح می دهد بخوابد.

• او درست بعد از شیر خورن بدخلقی می کند.

به عنوان کسی که تازه مادر شده، نکتۀ کلیدی این است که به غریزه تان اعتماد کنید. اگر نگران هستید که فرزندتان به قدر کافی تغذیه نمی شود، با پزشک خود مشورت نمایید.

منبع:

http://www.webmd.com/parenting/baby/new-baby-eating-enough

http://mommycool.com.cy

http://tele-teb.com


دسته بندی :

عمومی

کودکان


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

17 مهر، 1396