سبورئیک کراتوز

سبورئیک کراتوز

سبورئیک کراتوز زائده های سیاه یا قهوه ای هستند که روی قفسه سینه یا پشت یا سر یافت می شوند. منشا آن ها سلول های کراتینوسیت است. با رشد کراتینوسیت ها، سبورئیک کراتوزها کل زگیل مانندی پیدا می کنندآن ها معولا به سرطان پوست تبدیل نمی شوند.

عوامل ایجاد سبورئیک کراتوز چیست؟

دلیل ایجاد سبورئیک کراتوز ناشناخته است. با افزایش سن افراد این زائده ها بیشتر دیده می شوند.

سبورئیک کراتوز چگونه درمان می شوند؟

ایجاد سبورئیک کراتوز خطرناک و مسری نیستند، بنابراین نیازی به درمان ندارند.

اگر شکل ظاهری آنها را دوست ندارید یا به وسیله لباس پوشیدن تحریک می شوند، می توان آن ها را به وسیله الکتروسرجری یا سرما دهی از بین برد.


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

10 خرداد، 1395