آشنایی مقدماتی با بهداشت روان

آشنایی مقدماتی با بهداشت روان

زندگی در اغلب جوامع امروزی از لحاظ محیط و نحوه زندگی با آنچه که در سالهای گذشته وجود داشت تفاوت فاحشی پیدا کرده است . امروزه در همه امور سرعت و شتابزدگی به چشم می خورد و گروه کثیری از مردم با مشکلات و نگرانی های حاصل از این شتابزدگی مواجه هستند . اغلب مردم در حل مشکلات و برطرف کردن نگرانی های خود اسیر اضطراب و دلواپسی هستند و این امر به نوبه خود موجب حالات عصبی و بیماریهای روانی آنها می گردد.

برای اینکه هر انسانی بتواند به طور موثر و سازنده ای قادر به انجام کارها بوده و به خوبی با دیگران سازش نماید و از زندگی خود رضایت نسبی داشته باشد و به واقعیات زندگی با دید منطقی تری بنگرد ، باید علاوه بر تن سالم از روان سالمی نیز برخوردار باشد .

بهداشت روان پیشگیری از پیدایش بیماریهای روانی و سالم سازی محیط روانی اجتماعی است تا افراد جامعه بتوانند با برخورداری از تعادل روانی ، با عوامل محیط خود رابطه و سازگاری صحیح برقرار کنند .

اولین قدم در امر پیشگیری آگاهی از ویژگیهایی است که نمودار سلامت روانی است تا با پرورش این ویژگیها در خود ، بتوانیم به صورت موثر در فعالیتهای شخصی و اجتماعی شرکت نموده، به شیوه ای کارآمد با استرسهایی که ناگزیر در معرض آنها قرار می گیریم روبرو شده و شرایطی را که پیامدهای تخریبی دارند حذف نماییم .

اکثر روانشناسان ویژگیهایی را نشانه بهزیستی عاطفی دانسته و معتقدند که افراد سالم به میزان بیشتری از این ویژگیها برخوردارند .

1 – توانایی در برقراری روابط محبت آمیز :

افراد سالم قادرند روابط نزدیک و رضایت بخش با افراد دیگر برقرار نمایند. نسبت به احساسات دیگران حساس هستند و برای ارضای نیازهای خود ، آنان را تحت فشار نمی گذارند . احساس تنهایی هسته بیشتر اختلالات عاطفی است .

ما موجودات اجتماعی هستیم و به پشتیبانی ، آرامش و اطمینان خاطری که دیگران به ما میدهند نیاز داریم . برقراری روابط عاطفی با خویشاوندان و دوستان موجب می شود که ما موقع گرفتاریها از شبکه حمایت اجتماعی گسترده برخوردار شویم که داشتن چنین شبکه حمایتی از بروز اختلالات روانی جلوگیری میکند .

2 – باروری :

افرادی که از سازگاری خوبی برخوردارند ، توانائیهای خود را در مسیر فعالیت های بارور و مفید به کار می اندازند، زندگی را دوست دارند و بی آنکه نیازی به تقلا داشته باشند از پس مشکلات آن برمی آیند . آنها به کار به عنوان تفریح می نگرند و با نشاط و شاداب هستند .

3 – عزت نفس و پذیرش :

افراد سالم تا حدودی این احساس را دارند که آدمی هستند با ارزش و مورد قبول اطرافیان خود ، با افراد دیگر راحت هستند و قادرند در موقعیت های اجتماعی به طور خود جوش عمل کنند . یکی از اصول مهم بهداشت روان ، احترام شخص به خود اوست و اینکه خود را ارزشمند بداند .

فرد سالم احساس می کند که افراد اجتماع او را می پسندند و او نیز با نظر موافق به آنان می نگرد .

4 – کار آمدی در ادراک

افراد سالم درک درستی از واقعیت ها دارند . آنان درارزیابی واکنشها و توانائیها خود واقع بین هستند. توانائیهای خودشان را پیش از آنچه هست ارزیابی نمی کنند . زیادتر از توان خود درگیر کار نمی شوند ، توانائیهای خود را دست کم نمی گیرند و از کارهای دشوار شانه خالی نمی کنند . واقع بینی و شناخت محدودیتهای خویش ( جسمی و ذهنی ) از اصول مهم بهداشت روان می باشد .

افراد سالم علاوه بر اینکه درک درستی از توانائیهای خویش دارند ، واقع بینی در خور توجهی د رتفسیر آنچه در دنیای اطرافشان می گذرد نشان می دهند ، آنان سعی میکنند بدون پی پیش داوری منفی به درک درستی از رفتار و گفتار دیگران برسند . افراد سالم سعی میکنند افراد درگیر را آنگونه که هستند بپذیرند نه آنگونه که انتظار دارند.

5 – توانایی در کنترل اختیار رفتار :

افرادسالم اطمینان کافی دارند که می توانند رفتار خود را کنترل کنند . گاهگاهی ممکن است تکانشی عمل کنند . اما در صورت لزوم قادرند انگیزه های منفی خویش را مهار کنند . آنها مسئولیت اعمال خود را به عهده می گیرند .

6 – خودشناسی :

افراد سالم تا حدودی به انگیزه ها و احساسات خود واقف هستند . هر چند هیچکدام از ما نمی توانیم درک کاملی از احساسات و رفتار خود داشته باشیم و لی افرادسالم احساسات وانگیزه های مهم خود را از خود پنهان نمی کنند ، خودآگاهی آنان بیشتر از کسانی است که بیمار هستند .

شناخت و پذیرش احساسات فرد ، خواه خوشایند یا ناخوشایند و بیان آنها به بهداشت روانی ما کمک می کند . در بسیاری از موقعیت ها بروز هیجانهای ناخوشایند را باید یک واکنش عادی به حساب آورد . هیچ دلیلی برای شرمگین شدن از احساس خشم نسبت به کسی که به عهد خود وفا نکرده وجود ندارد . این هیجانها طبیعی هستند و پذیرفتن آنها بهتر از انکارشان است .

هنگامی که نتوان هیجانی را مستقیما" ابراز کرد ، برای رهای از فشار روانی ناشی از آن بهتر است راهی برای

برون ریزی آن پیدا کرد . پیاده روی طولانی ، کوبیدن بر توپ فوتبال یا در میان گذاردن مسئله با یک دوست می تواند خشم شما را فرو نشاند .

خدمات بهداشت روان جامعه نه تنها بر تشخیص زودرس و درمان بیماری توجه دارد بلکه بر حفظ سلامت روانی و ارتقاء آن و پیشگیری از بیماریهای روانی نیز اهمیت ویژه ای قایل است . اهم این خدمات شامل تشخیص زودرس و درمان ، بازتوانی ، روان درمانی ، آموزش بهداشت روان ، استفاده از داروهای مربوطه ، خدمات پیگیری و مراقبت است .

این خدمات در برگیرنده کلیه گروه های سنی اجتماع بوده و به تمام طبقات و گروه ها مربوط میگردد. و در مراکز زیر کلیه شهرستانهای استان اصفهان ارائه میگردد. جدول فرم اطلاعات ( نان پزشک و کارشناس آورده نشود ).

http://tele-teb.com

دسته بندی :

عمومی

سلامت روان


نویسنده :

لیلا قرائت


تاریخ انتشار :

18 مهر، 1396