راهکارهای کنترل درد

راهکارهای کنترل درد

هر چند بسیاری از دردها در زمان بیماری اجنتاب ناپذیرند، اما گاهی برخی تغییرات کوچک می تواند به شما در کاهش و کنترل درد کمک کند. برخی از این راهکارها شامل موارد زیر است:

فعالیت مستمر ورزشی

خواب مناسب

مصرف به موقع داروها

کمک گرفتن برای سبک کردن کارها

برنامه ریزی برای کنترل دردها در زمانی که شدت می گیرند

انجام فعالیت هایی که به آن ها علاقه دارید مثل نقاشی کردن

حفظ آرامش

تغذیه سالم

صحبت با دوستان و خانواده

عضویت در گروه های حمایتی

تعیین هدف های کوچک واقعی که بتوان با وجود بیماری آن ها را انجام داد

ترک سیگار

منبع:

https://www.webmd.com/pain-management/ss/slideshow-manage-pain

http://tele-teb.com

دسته بندی :

عمومی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

19 مهر، 1396