چطور از جعبه کمک های اولیه استفاده کنیم

چطور از جعبه کمک های اولیه استفاده کنیم

اطمینان حاصل کنید که از طرز استفادۀ اقلام موجود در کیت، به خصوص داروها آگاهی داشته باشید. طریقۀ مصرف را به اعضای خانواده نیز آموزش دهید؛ ممکن است شما فردی باشید که به کمک های اولیه نیاز پیدا می کند.

لوازم محافظ، مثل دستکش لاتکس را داخل پک خود داشته باشید تا جهت محافظت خویش در برابر مایعات بدن دیگران از آن استفاده کنید. پک لوازم را سالی دو بار بررسی کنید و داروهای تاریخ مصرف گذشته را جایگزین نمایید. شماره تلفن های مراکز مورد نیاز را داخل پک داشته باشید.

منبع:

http://www.webmd.com/first-aid/first-aid-kits-treatment#1

http://www.firstaidforfree.com

http://tele-teb.com


دسته بندی :

عمومی

کمک های اولیه


نویسنده :

حبیبه قائمی


تاریخ انتشار :

19 مهر، 1396