جوانب مثبت و منفی اشتراک اتاق خواب والدین و نوزاد

جوانب مثبت و منفی اشتراک اتاق خواب والدین و نوزاد

جوانب مثبت و منفی اشتراک اتاق خواب والدین و نوزاد

بسیاری از والدین از این که نوزادشان در زمان خواب از چشم آن ها دور باشد ، نگران خواهند شد. در این صورت نگه داری نوزاد در اتاق خواب پدر و مادر (هر چند نه در یک تخت) راه حل والدین برای داشتن احساس راحتی است.

مزایا

اشتراک اتاق (و نه اشتراک تخت خواب) در اوایل تولد، می تواند خطر مرگ ناگهانی نوزاد در سال اول زندگی را کاهش دهد و به این علت است که با نزدیک بودن پدر و مادر به نوزاد می توانند مشکلات او را سریع تر متوجه شده و در نتیجه سریع تر، برطرف نمایند.

اگرچه در مطالعات دیگری که در ژوئن سال 2017 انجام گرفت، این نتیجه حاصل شد که اشتراک اتاق تنها برای 4 ماه اول زندگی یک نوزاد مفید است.

هم چنین مشترک بودن اتاق نوزاد با پدر و مادر، باعث می شود که مادر خواب بیشتری داشته باشد و با توجه به این که نوزاد در معرض دید پدر و مادرش است، والدین احساس امنیت بیشتری خواهند داشت.

معایب

از طرفی باید توجه داشته باشیم که مشترک بودن اتاق خواب نوزاد با والدین، منجر به عادت های بد در خوابیدن آنها می شود و باعث می شود که سخت در اتاق دیگری بخوابند و هم چنین برخی محققان خواب معتقدند که دخالت و حضور والدین در زمان خواب نوزاد باعث می شود که خواب سبک تری داشته باشند و مرتب از خواب بیدار شوند.


دسته بندی :

عمومی

کودکان


نویسنده :

الناز کیانی


تاریخ انتشار :

26 آبان، 1397