خواب خوب برای نوزاد چگونه خوابی است؟

خواب خوب برای نوزاد چگونه خوابی است؟

جیرجیرک ها در حال جیر جیر هستند. رنگ آسمان تیره شده است و نوزاد شما هم شام خود را خورده و از آن جایی که هنوز بسیار کوچکتر از آن است که سریال های تلویزیونی را تماشا کند، هم اکنون زمان خواب او فرا رسیده است. چه زمانی را برای خواب او انتخاب خواهید کرد؟

برای این سوال پاسخ قطعی وجود ندارد و ساعت خواب در هر نوزادی متفاوت است ولی قبل از شب به خیر گفتن به هر نوزاد باید به چند نکته توجه داشته باشیم.

1: پنجره خواب آلودگی

برخی از فعالیت ها باعث آرامش ذهن می شوند. مانند حمام کردن، تعویض پوشک و... و انجام هر کدام از این کارها درست در زمان و ساعت خواب آلودگی نوزاد، امری ایده آل است. در صورتی که نوزاد شما در زمان انجام این گونه کارها بی سر و صدا باشد، مطمئن باشید که موفق شده اید تا پنجره خواب نوزاد خود را پیدا کنید.

2: تعویق خواب

خوابیدن برای نوزاد یک فرآیند قابل یادگیری است، و شما به عنوان یک پدر و مادر حداقل یک بار قبل از طلوع آفتاب برای تغذیه و سایر کارهای کودک بیدار خواهید شد و زمانی خواب آرامی خواهید داشت که خواب نوزاد مطابق با زمان خواب شما باشد پس بهتر است آینده نگر باشید و زمان خواب نوزاد را تا زمان خواب خودتان به تعویق بیندازید.

3: فقط چند ساعت برای بزرگسالان

بسیاری از والدین، نوزاد خود را از نیمه شب تا صبح می خوابانند و مجددا ساعت 8 صبح با خاموش کردن چراغ ها و تاریک کردن اتاق، نوزاد را خواهند خواباند و در این زمان چند ساعت وقت اضافی برای استراحت بزرگسالان فراهم می شود تا به امور لذت بخش بپردازند. به یاد داشته باشید، زمانی که کودک رو به رشد دارید، نیاز دارید که زمانی را به خود اختصاص دهید تا زمانی که در کنار کودک خود هستید خسته و بی حوصله نباشید.


دسته بندی :

عمومی

کودکان


نویسنده :

الناز کیانی


تاریخ انتشار :

29 آبان، 1397