نکات ضروری برای مدیریت دیابت - قسمت هفتم

نکات ضروری برای مدیریت دیابت - قسمت هفتم

تسلیم نشوید

برای این که به عملکرد بهتر داروهایتان دست یابید:

از طرح درمان تان پیروی کنید.

داروهای دیابت خود را به طریق هایی که پزشک تان می گوید بخورید.

رژیم غذایی و وزن تان را مدیریت کنید

مرتب ورزش کنید.

استرس خود را تحت کنترل داشته باشید.

سیگل می گوید: "پزشک شما ممکن است وقتی سبک زندگی به تنهایی قادر به کنترل سطح قند خونتان در جای مورد نیاز نباشد، داروهایی را به طرح درمان تان بیفزاید. حتی اگر این اتفاق هم افتاد، عادات سالم خود را حفظ کنید، چرا که می تواند به محدود کردن داروهای مورد نیازتان کمک نماید."

منبع :

http://www.webmd.com/diabetes/blood-sugar-habits-17/slideshow-essential-manage-diabetes


دسته بندی :

عمومی

دیابت


نویسنده :

الناز کیانی


تاریخ انتشار :

05 بهمن، 1397