کاهش تورم آکنه با یخ

کاهش تورم آکنه با یخ

برای بهبود هر چه سریعتر جوش متورم میبایست به مدت یک دقیقه یخ را بر روی آن قرار دهید. استفاده از این روش برای همهی افراد کارایی لازم را ندارد. نکتهی قابل توجه این است که یخ را تا زمانی که موجب تحریک پوست و آسیب آن نشود بر روی آن نگه دارید.


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

12 خرداد، 1395