سویا محافظ پوست

سویا محافظ پوست

سویا باعث بهبود وضعیت ظاهری پوست شما می شود. یافته های اخیر پیشنهاد می کنند که قرار دادن سویا روی پوست و یا مصرف آن به صورت مکمل به محافظت پوست در برابر نور خورشید کمک می کند و حتی می تواند نقاط آسیب دیده را بهبود بخشد.

منبع:

http://www.webmd.com/beauty/ss/slideshow-natural-oils-beauty

http://tele-teb.com

دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

12 خرداد، 1395