جوشهای خود را فشار ندهید

جوشهای خود را فشار ندهید

هنگامی که با یک جوش سر سفید در صورت خود مواجه میشوید، گویی به شما اشاره میکند که "به من فشار وارد کن". اما بهتر است که در برابر این کار مقاومت کنید. در صورت اعمال هر گونه فشاری بر روی جوش خود، دورهی درمان آن طولانیتر خواهد شد و همچنین خطر ابتلا به زخم و عفونت افزایش مییابد. توجه فرمایید که اگر جوش خود را با فشار خارج نمایید در این صورت نحوهی پوشش آن توسط مواد آرایشی سختتر خواهد شد.


دسته بندی :

پوست، مو و زیبایی


نویسنده :

هدی دوست محمدی


تاریخ انتشار :

13 خرداد، 1395